Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Механіко-математичний факультет

КАФЕДРА МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ

Верьовкіна Ганна Володимирівна Кандидат фізико-математичних наук

Доцент


Основна інформація

В 1995 році закінчила з відзнакою механіко-математичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка, спеціалізувалась по кафедрі інтегральних та диференціальних рівнянь. В 1995-1998 роках навчалась в аспірантурі Київського університету імені Тараса Шевченка на кафедрі диференціальних та інтегральних рівнянь.

В 1999 році захистила кандидатську дисертацію “Інваріантні множини зліченних систем диференціальних та різницевих рівнянь” (наукові керівники – доктор фізико-математичних наук, професор Д.І.Мартинюк та академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор А.М.Самойленко).

З 1998 року працює на кафедрі математичної фізики: спочатку асистентом, а з 2005 року – доцентом кафедри.


Наукова діяльність

Наукові інтереси стосуються досліджень інваріантних многовидів зліченних систем диференціально-різницевих рівнянь та теорії інтерполяційних зображень випадкових полів.

Автор більше 35 наукових та низки навчально-методичних праць для студентів механіко-математичного факультету.


Викладацька робота

Читає лекції з нормативного курсу “Теорія функцій комплексної змінної” для студентів механіко-математичного факультету, що навчаються за напрямом підготовки “Механіка”, викладає курси “Комплексний аналіз”, “Інформатика і програмування”, “Прикладні програми” та спеціальні курси для студентів механіко-математичного факультету.


Контакти

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, механіко-математичний факультет, кафедра математичної фізики, кім. 213

Робочий телефон (044) 259 05 40.

Е-mail ganna.verov@gmail.com