Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Механіко-математичний факультет

КАФЕДРА МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ

Ловейкін Андрій Вячеславович Кандидат фізико-математичних наук

Доцент


Основна інформація

В 1996 році закінчив механіко-математичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка, спеціалізувався по кафедрі математичної фізики.

В 1996-2000 роках навчався в заочній аспірантурі Київського університету імені Тараса Шевченка на кафедрі механіки суцільних середовищ (науковий керівник – член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор А.Ф.Улітко). В 2000 році захистив кандидатську дисертацію “Розв’язок крайових задач теорії потенціалу та теорії пружності для тіл з кутовими точками”.

З 1996 року працює на кафедрі математичної фізики: спочатку асистентом, а з 2003 року – доцентом кафедри.


Наукова діяльність

Наукові інтереси пов’язані з побудовою точних аналітичних розв’язків задач  математичної фізики та теорії пружності в неканонічних областях.

В 2000 році під керівництвом члена-кореспондента НАН України, доктора фізико-математичних наук, професора А.Ф.Улітка захистив кандидатську дисертацію Розв’язок крайових задач теорії потенціалу та теорії пружності для тіл з кутовими точками”.

Основні наукові праці:

1. Ловейкін А.В. Розподіл електростатичного поля на поверхні тригранного кута // Доповіді НАН України. – 1998. – № 9. – С. 55-63.

2. Ловейкин А.В., Улитко А.Ф. О распределении напряжений в упругом пространстве, ослабленном двумя клиновидными разрезами, лежащими в одной плоскости // Известия РАН. Механика твердого тела. – 2004. – № 1. – С. 40-49.

3. Ловейкин А.В., Улитко А.Ф. Анализ напряженно-деформированного состояния в несжимаемом полупространстве с приповерхностной клиновидной трещиной // Известия РАН. Механика твердого тела. – 2006. – № 1. – С. 136-148.


Викладацька робота

Читає лекції з нормативних курсів “Рівняння математичної фізики” (ІІІ курс, напрям підготовки "механіка"), "Диференціальні рівняння з частинними похідними" (І-ІІ курс магістратури, спеціальності: "математика", "механіка", "статистика") та низки спеціальних курсів для студентів механіко-математичного факультету.

Керує магістерськими, дипломними, бакалаврськими та курсовими роботами студентів кафедри математичної фізики.


Контакти

Службовий телефон: 259-05-40

Робоче місце: пр. Глушкова 4Е, корпус механіко-математичного факультету, кім. 33