Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Механіко-математичний факультет

КАФЕДРА МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ

Обвінцев Олександр Вальдемарович Кандидат технічних наук

Доцент


Основна інформація

В 1981 році закінчив факультет кібернетики Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка. Початкова трудова діяльність пов\''язана з Інститутом кібернетики АН УРСР, де в 1981-1982 роках працював інженером. В 1982-1984 роках проходив військову службу Збройних Силах СРСР. У 1996 році захистив кандидатську дисертацію “Методи комп’ютерної обробки електрокардіосигналу та системи автоматизованої електрокардіодіагностики” (наукові керівники – доктор фізико-математичних наук, професор М.Ф.Кириченко та доктор біологічних наук, професор Ю.Г.Антомонов). З 1985 року працює на кафедрі математичної фізики: спочатку асистентом, а з 1997 року – доцентом кафедри.

 

Читає лекції з нормативного курсу “Інформатика і програмування”, ДВВС “Об’єктно-орієнтовний аналіз і програмування”, "Інформаційні системи та їх застосування” та спеціальні курси для студентів механіко-математичного факультету. Керує магістерськими, дипломними, бакалаврськими та курсовими роботами студентів кафедри математичної фізики.

Наукові інтереси пов’язані з теорією програмування, способами проектування та побудови інформаційних систем.

Автор більше 40 наукових та низки навчально-методичних праць для студентів механіко-математичного факультету.


Наукова діяльність

Наукові інтереси пов’язані з теорією програмування, способами проектування та побудови інформаційних систем.

У 1996 році захистив кандидатську дисертацію “Методи комп’ютерної обробки електрокардіосигналу та системи автоматизованої електрокардіодіагностики” (наукові керівники – доктор фізико-математичних наук, професор М.Ф.Кириченко та доктор біологічних наук, професор Ю.Г.Антомонов).

Автор більше 40 наукових праць

Основні наукові праці

1. Victor S. Chabanyuk, Alexander V. Obvintsev. Software Integration for Environmental Management. "Decision Support Systems for Sustainable Development". Kluwer Academic Publishers, 1999/ p.p. 305-328.

2. Обвинцев А. В., Джога Н. В. Автоматизированная обработка электрокардиосигнала с целью диагностики. // Кибернетика и вычисл. техника. – 2002. – Вып.136. - С. 3– 10.

3. Обвинцев А. В., Джога Н. В. Компьютерная оценка состояния системы внешнего дыхания человека. // Кибернетика и вычисл. техника. – 2006. – Вып.149. - С. 23– 29.


Викладацька робота

Читає лекції з нормативного курсу “Інформатика і програмування”, ДВВС “Об’єктно-орієнтовний аналіз і програмування”, "Інформаційні системи та їх застосування” та спеціальні курси для студентів механіко-математичного факультету. Керує магістерськими, дипломними, бакалаврськими та курсовими роботами студентів кафедри математичної фізики.

Основні навчально-методичні праці:

1. В.В. Бублик, В.В. Личман, О.В. Обвінцев. Конспект лекцій з курсу "Інформатика та програмування" http://matfiz.univ.kiev.ua/informatics/lectures/

2. Вакал Є.С.,Личман В.В.,Обвінцев О.В.,Бублик В.В.,Попов В.В. Задачі до курсу «Інформатика та програмування» http://matfiz.univ.kiev.ua/informatics/problems/

3. Креневич А.П.,Обвінцев О.В. С у задачах і прикладах : навчальний посібник із дисципліни "Інформатика та програмування"  – К.: ВПЦ "Київський університет", 2012. – 211 с. З грифом МОН (лист №1/1131 від 05.01.11)

 


Контакти

Робоче місце: пр. Глушкова 4Е, корпус механіко-математичного факультету, кім. 216

Службовий телефон: +380 44 259-05-40

e-mail: obv@univ.kiev.ua