Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Механіко-математичний факультет

КАФЕДРА МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ

Python


  Тема 1. Лінійні програми   Тема 2. Розгалужені програми   Тема 3. Циклічні програми   Тема 4. Числові типи даних   Тема 5. Рядки   Тема 6. Списки   Тема 7. Кортежі   Тема 8. Словники   Тема 9. Підпрограми   Тема 10. Модулі та пакети   Тема 11. Множини   Тема 12. Файли   Тема 13. Класи та об’єкти   Тема 14. Рекурсивні структури даних/Наслідування та агрегація   Тема 15. Обробка помилок та виключних ситуацій   Тема 16. Ітератори та генератори   Тема 17. Декоратори   Тема 18. Множинне наслідування   Тема 19. Метакласи та метапрограмування   Тема 20. Наукові обчислення / Графічний інтерфейс   Тема 21. Регулярні вирази   Тема 22. Використання операційної системи   Тема 23. Робота з даними у офісних документах   Тема 24. Графічний інтерфейс   Тема 25. Загальна будова глобальних мереж   Тема 26. Побудова веб-клієнтів   Тема 27. Побудова веб-серверів   Тема 28. XML та JSON   Тема 29. Використання баз даних   Тема 30. Тестування. Розповсюдження власних застосувань   Програмні проекти для студентів 2 курсу   Звідки завантажити   Прикладне програмування, комп'ютерна математика   Список літератури   Управління проектами, комп'ютерна математика