Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Механіко-математичний факультет

КАФЕДРА МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ

Інше


Запитання до іспиту з курсу Інформатика та програмування. 1 курс, математики, 2017

Запитання до іспиту з курсу Об'єктно-орієнтоване програмування. 2 курс, математики, 2 семестр 2018

Запитання до іспиту з курсу Об'єктно-орієнтоване програмування. 1 курс, 2 семестр. комп'ютерна математика такомп'ютерна механіка, 2019

Запитання до іспиту з курсу Програмування. 1 курс, 1 семестр, комп'ютерна математика та комп'ютерна механіка, 2018

Запитання до іспиту з курсу Прикладне програмування. 2 курс, математика, статистика, математична освіта, 4 семестр 2019

Довгий Б.П., Верьовкіна Г.В. Робоча програма «Системи управління базами даних». К. – 2017, 14с.

Довгий Б.П. Завдання для самостійної роботи з елементами дистанційного навчання з обов’язкової дисципліни «Системи управління базами даних». К. – 2018, 4с.

Довгий Б.П. Завдання для самостійної роботи з елементами дистанційного навчання з обов’язкової дисципліни «Методи обчислень». К. – 2018, 15с.

Довгий Б.П. Навчальна практика з методів обчислень (без відриву від навчання) (для студентів освітньої програми «Математика» 4 курсу). К. – 2019, 5с.

Довгий Б.П., Ловейкін А.В. Методичні вказівки і учбові завдання для аудиторної та самостійної роботи з навчальної дисциплiни “Методи обчислень”. К. – 2019, 84с.

Обвінцев О.В. Завдання для самостійної роботи з елементами дистанційного навчання з обов’язкової дисципліни «Інформатика та програмування» на період з 24 січня до 28 лютого 2018 р.

Обвінцев О.В. Завдання для самостійної роботи з елементами дистанційного навчання з обов’язкової дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» на період з 24 січня до 28 лютого 2018 р.

Вакал Є.С., Ловейкін А.В. Методи математичної фізики в прикладах і задачах: навчальний посібник для студентів механіко-математичного факультету. К., 2020. - 188 c.

Довгий Б.П. Методи обчислень. Лекції

Довгий Б.П., Ловейкін А.В. Учбові завдання для аудиторної та самостійної роботи з навчальної дисципліни Методи обчислень

Обвінцев О.В., Креневич А.П., Довгий Б.П., Бородін В.А., Гап’як І.В. Задачі з програмування