Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Механіко-математичний факультет

КАФЕДРА МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ

Тема 8. Використання баз даних


Матеріали лекцій

Задачі

Приклади програм та допоміжні файли

Телефонний довідник у з використанням БД

Клас введення-виведення тестів з використанням БД
Файл БД з тестами

Проходження тестів з використанням БД (WSGI). Головний модуль

Запис на курси. Класи взаємодії з БД
Файл БД запису на курси

Запис на курси. Клас інтерфейсу користувача

Запис на курси. Клас CoursesApplication

 

Запис на курси. Головний модуль
HTML-файл входу до запису на курси
HTML-файл сторінки переліку курсів
HTML-файл вставки до сторінки переліку курсів, один рядок для курсу
HTML-файл сторінки створення нового (зміни існуючого) курсу
HTML-файл сторінки перегляду курсу
HTML-файл сторінки списку студентів, що записались на курс