Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Механіко-математичний факультет

КАФЕДРА МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ

Науковий семінар


У понеділок,  28 грудня 2015 р. о 12:30 в ауд. 41 відбудеться засідання наукового семінару на тему:

"Асимптотичні солітоноподібні розв’язки сигулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами" (за матеріалами докторської дисертації)

Доповідач: Доповідач: Самойленко Ю.І. (кафедра математичної фізики)

______________________________________________________________________________________________________

У четвер,  25 червня 2015 р. о 14:00 в ауд. 22 відбудеться засідання наукового семінару на тему:

"Асимптотичні солітоноподібні розв’язки сигулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами" (за матеріалами докторської дисертації)

Доповідач: Доповідач: Самойленко Ю.І. (кафедра математичної фізики)

______________________________________________________________________________________________________

У середу,  13 травня 2015 р. о 14:15 в ауд. 33 відбудеться засідання наукового семінару на тему:

"Вимірність ядра задачі Діріхле для неправильно еліптичних рівнянь четвертого порядку"

Доповідач: Катерина Буряченко

______________________________________________________________________________________________________

У середу, 22 жовтня 2014 року, о 14:15 в ауд. 33 відбудеться засідання наукового семінару на тему:

"Побудова розв'язків лінійних розподілених систем зі сталим часовим запізненням"

Доповідач: Хусаінов Денис Ях'євич, д.ф.-м.н., професор кафедри моделювання складних систем ф-ту кібернетики

______________________________________________________________________________________________________

У середу, 15 жовтня 2014 р., о 14:15 в ауд. 33 відбудеться засідання наукового семінару на тему:

"Чисельне дослідження динамічних систем на основі методу скінченних елементів і Лі-алгебричних апроксимацій"

Доповідач: Кіндибалюк Аркадій Анатолійович, аспірант факультету прикладної математики та інформатики Львівського національного університету імені Івана Франка

______________________________________________________________________________________________________

У середу, 8 жовтня 2014 р., о 14:15 в ауд. 33 відбудеться засідання наукового семінару на тему:

"Скінченоелементний аналіз двовимірних та тривимірних
мультифізичних задач в електротехніці"

Доповідач: к.ф.-м.н. Пантелят Михайло (Національний технічний
університет «Харківський політехнічний інститут»)

______________________________________________________________________________________________________

У четвер, 29 травня, о 14:15 в ауд. 33 відбудеться засідання наукового семінару на тему:

"Рівняння теплопровідності  на прямій з випадковою правою частиною"

Доповідач: Сливка-Тилищак Ганна Іванівна (кафедра теорії ймовірностей; статистики та актуарної математики)

______________________________________________________________________________________________________

У середу, 16 квітня, о 14:15 в ауд. 33 відбудеться засідання наукового семінару на тему:

"Асимптотичний аналіз спектральної задачі Стєклова  в тонких перфорованих областях з швидко змінною товщиною

та різними граничними розмірностями"

Доповідач: Попов А.В. (кафедра математичної фізики)

______________________________________________________________________________________________________

У четвер, 10 квітня, о 14:15 в ауд. 33 відбудеться засідання наукового семінару на тему:

"Ліївські симетрії систем лінійних ЗДР 2-го порядку зі сталими коефіцієнтами"

Доповідач: Шаповал Н.М. (кафедра математичної фізики)

______________________________________________________________________________________________________

У четвер, 27 березня, о 14:15 в ауд. 33 відбудеться засідання наукового семінару на тему:

"Асимптотичні багатофазові солітоноподібні розв'язки рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами"

Доповідач: Самойленко Ю.І. (кафедра математичної фізики)

______________________________________________________________________________________________________

У понеділок, 16 грудня, о 14:15 в ауд. 33 відбудеться засідання наукового семінару на тему:

"Узагальнено оборотні оператори та нормально розв'язні крайові задачі у банахових просторах"

Доповідач: Журавльов В.П. (завідувач кафедри вищої математики та прикладної механіки

Житомирського національного агроекологічного університету)

______________________________________________________________________________________________________

У середу, 11 грудня, о 14:15 в ауд. 33 відбудеться засідання наукового семінару на тему:

"Контрастні коливні системи: асимптотика спектру та власних підпросторів"

Доповідач: Гут В. М. (ЛНУ імені Івана Франка)

______________________________________________________________________________________________________

У середу, 20 листопада, о 14:15 в ауд. 33 відбудеться засідання наукового семінару на тему:

"Типи періодичних траєкторій неперервних відображень відрізка в себе"

Доповідач: Тищук Т.В. (кафедра математичної фізики)

______________________________________________________________________________________________________

У середу, 6 листопада, о 14:15 в ауд. 33 відбудеться засідання наукового семінару на тему:

"Рівняння Кортевега-де Фріза з малим параметром" (продовження)

Доповідач: Самойленко В.Г. (кафедра математичної фізики)

______________________________________________________________________________________________________

У середу, 30 жовтня, о 14:15 в ауд. 33 відбудеться засідання наукового семінару на тему:

"Рівняння Кортевега-де Фріза з малим параметром"

Доповідач: Самойленко В.Г. (кафедра математичної фізики)

______________________________________________________________________________________________________

У середу, 23 жовтня, о 14:15 в ауд. 33 відбудеться засідання наукового семінару на тему:

"Еволюційні рівняння систем частинок з дисипативною взаємодією"

Доповідач: Боровченкова Марія (КНУ імені Тараса Шевченка)

______________________________________________________________________________________________________

У середу, 16 жовтня, о 14:15 в ауд. 33 відбудеться засідання наукового семінару на тему:

"Исчисление некоммутативных вариационных мультивекторов" (доповідь російською мовою)

Доповідач: Артемий Киселев  (Ин-т математики и информатики им. И.Бернулли, Грёнинген, Нидерланды)

______________________________________________________________________________________________________

В середу, 15 травня, о 13:00 в ауд. 45 відбудеться засідання наукового семінару на тему:

"Н.Н. Боголюбов и М.А. Лаврентьев (Наука и Нравственность)"
 
Доповідач: Академік РАН Д.В.Ширков (Об'єднаний інститут ядерних досліджень, м. Дубна, Росія)

______________________________________________________________________________________________________

У вівторок, 23 квітня, о 14:15 в ауд. 33 відбудеться засідання наукового семінару на тему:

"Про деякі питання математичної гідродинаміки"

Доповідач: Г.О. Чечкін (професор Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова)

______________________________________________________________________________________________________

У вівторок, 4 квітня, о 14:15 в ауд. 33 відбудеться засідання наукового семінару на тему:

"Стійкість диференціальних систем з запізненням та імпульсною дією"

Доповідач: Іванов І. Л. (Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України)

______________________________________________________________________________________________________

В четвер, 4 квітня, о 14:15 в ауд. 33 відбудеться засідання наукового семінару на тему:

"Поточкові оцінки розв’язків квазілінійних еліптичних та параболічних рівнянь в термінах потенціалів"

Доповідач: Сівак О. А.

______________________________________________________________________________________________________

В четвер, 28 березня, о 14:15 в ауд. 33 відбудеться засідання наукового семінару на тему:

"Асимптотичні розв'язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза та пов'язані з ними задачі"

Доповідач: Самойленко Ю. І. (кафедра математичної фізики)

______________________________________________________________________________________________________

В четвер, 21 березня, о 14:15 в ауд. 33 відбудеться засідання наукового семінару на тему:

"Дослідження умов існування узагальненої сталої Ейлера"

Доповідач: Скуротівський Р. В.

______________________________________________________________________________________________________

В четвер, 28 лютого, о 14:15 в ауд. 33 відбудеться засідання наукового семінару на тему:

"Зведення крайових задач для рівнянь математичної фізики до різницевих рівнянь"

Доповідач: Тищук Т. В. (кафедра математичної фізики)

______________________________________________________________________________________________________

У вівторок, 18 грудня, о 14:15 в ауд. 33 відбудеться засідання наукового семінару на тему:

"Кінетичні рівняння систем пружних куль та властивості їх розв'язків" (за матеріалами кандидатської дисертації)

Доповідач: Гап'як Ігор Васильович  (асистент кафедри математичної фізики)

______________________________________________________________________________________________________

У вівторок, 4 грудня, о 14:15 в ауд. 33 відбудеться засідання наукового семінару на тему:

"Множники Якобі та симетрії звичайних диференціальних рівнянь"

Доповідач: Шаповал Наталія Миколаївна  (кафедра математичної фізики)

______________________________________________________________________________________________________

У вівторок, 27 листопада, о 14:15 в ауд. 33 відбудеться засідання наукового семінару на тему:
 
"Про рівняння з часовою шкалою"

Доповідач: Креневич А.П.  (доцент кафедри математичної фізики)

______________________________________________________________________________________________________

У вівторок, 20 листопада, о 14:15 в ауд. 33 відбудеться засідання наукового семінару на тему:

"Кінетичні рівняння одновимірного газу ґранул"

Доповідач: Боровченкова М.С.  (кафедра математичної фізики)

______________________________________________________________________________________________________

У вівторок, 6 листопада, о 14:15 в ауд. 33 відбудеться засідання наукового семінару на тему:

"Симетрії диференціальних рівнянь"

Доповідач: Бойко В.М. (Інститут математики НАН України).

______________________________________________________________________________________________________

У вівторок, 30 жовтня, о 14:15 в ауд. 33 відбудеться засідання наукового семінару на тему:
 

"Асимптотичний аналіз крайових задач в густих з’єднаннях типу 3:2:2" (за матеріалами кандидатської дисертації)

Доповідач: Садовий Д.Ю. (асистент кафедри математичної фізики)

______________________________________________________________________________________________________

У вівторок, 23 жовтня, о 14:15 в ауд. 33 відбудеться засідання наукового семінару на тему:
 
"Об’ємний скін-ефект для власних коливань в густих каскадних з’єднаннях з концентрованими масами"

Доповідач: Мельник Т.А. (професор кафедри математичної фізики)

______________________________________________________________________________________________________

У вівторок, 16 жовтня, о 14:15 в ауд. 33 відбудеться засідання наукового семінару на тему:
 
"Асимптотичні солітоноподібні розв'язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза"

Доповідач: Самойленко В.Г. (професор кафедри математичної фізики)

______________________________________________________________________________________________________

У вівторок, 9 жовтня, о 14:15 в ауд. 33 відбудеться засідання наукового семінару на тему:

"Дослідження резонансних коливних процесів у маловимірних гамільтонових системах" (за матеріалами кандидатської дисертації)

Доповідач: Вакал Юлія Євгеніївна (асистент кафедри обчислювальної математики факультету кібернетики)

______________________________________________________________________________________________________

У вівторок, 2 жовтня, о 14:15 в ауд. 33 відбудеться засідання наукового семінару на тему:

"Асимптотичні властивості розв'язків крайових та спектральних задач в тонких областях" (за матеріалами кандидатської дисертації)

Доповідач: Попов Андрій Валерійович (асистент кафедри математичної фізики)

______________________________________________________________________________________________________

2010-2011 навчальний рік ______________________________________________________________________________________________________

В середу, 25 квітня, о 14:15 в ауд. 33 відбудеться засідання наукового семінару на тему:
 
"Усереднення спектральної задачі на періодичних сітках"

Доповідач: Крилова Анастасія Сергіївна (КНУ ім. Т. Шевченка)

______________________________________________________________________________________________________

В четвер, 19 квітня, о 14:15 в ауд. 33 відбудеться засідання наукового семінару на тему:
 
"Частотна синхронізація в системах з симетрією"

Доповідач: Ткаченко Віктор Іванович (Інститут математики НАН України)

______________________________________________________________________________________________________

В середу, 11 квітня, о 14:15 в ауд. 33 відбудеться засідання наукового семінару на тему:
 
"Побудова повного асимптотичного розвинення для розв’язку мішаної задачі в тонкій каскадній області"

Доповідач: Клевцовський Арсен Володимирович (КНУ імені Т. Шевченка, механіко-математичний факультет)

______________________________________________________________________________________________________

У вівторок, 3 квітня, о 14:15 в ауд. 33 відбудеться засідання наукового семінару на тему:
 
"Асимптотичний аналіз параболічної крайової задачі Сіньоріні в густому з’єднанні типу 3:2:1"

Доповідач: Наквасюк Юлія Анатоліївна (аспірантка КНУ імені Т. Шевченка, механіко-математичний факультет)

______________________________________________________________________________________________________

В середу, 28 березня, о 14:15 в ауд. 33 відбудеться засідання наукового семінару  на тему:
 
"Про існування розв’язків рівнянь руху для анізотропних пружних тіл у вигляді відокремлених хвиль типу дельта-солітонів"

Доповідач: Турбал Юрій Васильович (зав. кафедри інформаційних систем та обчислювальних методів МЕГУ ім. академіка Степана Дем'янчука)

______________________________________________________________________________________________________

В середу, 14 березня 2012 р., о 14.15 в ауд. 33 відбудеться засідання наукового семінару на тему:

"Існування розв'язків диференціальних рівнянь з запізненням аргументу
та необмеженими операторними коефіцієнтами в банаховому просторі"

Доповідач: Ільченко Юлія Василівна (Кийвський національний університет ім. Т. Шевченка)

______________________________________________________________________________________________________

В середу, 29 лютого 2012 р., о 14.15 в ауд. 33 відбудеться засідання наукового семінару на тему:

"Узагальнена задача Фарадея про коливання резервуара з рідиною"

Доповідач: Константинов Олександр Володимирович (ст. науковий співробітник Інституту математики НАН України)

______________________________________________________________________________________________________

У четвер, 22 грудня 2011 р., о 14.15 в ауд. 33 відбудеться засідання наукового семінару на тему:

"Асимптотичний аналіз крайових та спектральних задач з швидко осцилюючими коефіцієнтами в тонких перфорованих областях з різними граничними розмірностями"

Доповідач: аспірант Попов Андрій Валерійович (Київський національний університет ім. Т. Шевченка)

______________________________________________________________________________________________________

У четвер, 15 грудня 2011 р., о 14.15 в ауд. 33 відбудеться засідання наукового семінару на тему:

"Еволюція спостережуваних та кінетичне рівняння Енскоґа"

Доповідач: аспірант Гап'як Ігор Васильович (Київський національний університет ім. Т. Шевченка)

______________________________________________________________________________________________________

В рамках наукового семінару кафедри математичної фізики

 

Професор  Леонід В. Берлянд  

(Пенсильванський державний університет, США)

 

прочитає науково-популярну лекцію

 

«Homogenization Theory and its Applications:

Transition from Microscopic to Macroscopic Systems»


(Теорія усереднення та її застосування: перехід від мікро до макро систем)

 

Запрошуємо  всіх  бажаючих

 

8 грудня 2011 р.

корпус механіко-математичного ф-ту,  ауд. 41

початок  лекції  о  14:15