Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Механіко-математичний факультет

КАФЕДРА МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ

Г. М. Положій - 100 років від дня народженя


23 квітня 2014 року виповнилося 100 років від дня народження відомого математика члена-кореспондента АН УРСР Положого Георгія Миколайовича, який майже 20 років працював у Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка. Він очолював кафедру математичної фізики (1951 – 1958) і згодом засновану ним у 1958 році кафедру обчислювальної математики (1958 -- 1968). З листопада 1952 року по лютий 1953 року виконував обов'язки декана механіко-математичного факультету. При його активній участі у Київському університеті було створено обчислювальний центр.

Положій Г.М. заснував у Київському університеті наукову школу з теорії узагальнених аналітичних функцій, підготував 22 кандидати наук, з яких 6 захистили докторські дисертації. Серед його учнів – академік І.І. Ляшко, академік В.Л. Макаров, член-кореспондент Б.М. Бублик, професори Київського університету А.А. Глущенко, О.О. Капшивий, І.М. Ляшенко.

Написав перший підручник з математичної фізики українською мовою, який згодом було перевидано як навчальний посібник для університетів СРСР.

Опублікував один з перших навчальних посібників з обчислювальної математики для університетів СРСР, який згодом було перевидано німецькою і польською мовами.

Основні наукові праці Положого Г.М. стосувалися створених ним нових напрямів у математиці:

1) теорії узагальнених p- та (p,q)-аналітичних функцій комплексної змінної та їх застосувань в теорії крайових задач математичної фізики і механіки суцільних середовищ;

2) методу сумарних зображень і P-трансформацій чисельного розв'язання крайових задач математичної фізики.

Його наукові результати застосувалися при дослідженні складних прикладних задач, зокрема, механіки суцільних середовищ і теоріїї фільтрації. Він автор 114 наукових праць, серед яких 3 монографії, які перевидано англійською і німецькою мовами.

Нагороджений орденом "Знак Пошани", медалями СРСР, Почесними Грамотами Президії Верховної Ради УРСР (1959, 1964).

 

Міжнародна математична конференція до 100-річчя від дня народження Положого Георгія Миколайовича

23 квітня 2014 року виповнилося 100 років від дня народження відомого математика члена-кореспондента АН УРСР Положого Г.М., який майже 20 років працював у Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка.

Цій події було присвячено Міжнародну математичну конференцію “Диференціальні рівняння, обчислювальна математика, теорія функцій та математичні методи механіки”, робота якої проходила 23 і 24 квітня 2014 р. на механіко-математичному факультеті.

Співголовами програмного комітету конференції були Самойленко А.М., директор Інституту математики НАН України, академік НАН України та Вижва С.А., проректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор геологічних наук, професор, а їх заступником – Самойленко В.Г., завідувач кафедри математичної фізики механіко-математичного факультету, доктор фізико-математичних наук, професор.

Тематика конференції була присвячена чотирьом актуальним напрямам сучасної математики, з яких свого часу проводив наукові дослідження Г.М. Положій.

На відкритті конференції виступили декан механіко-математичного факультету, професор Городній М.Ф.; проректор з наукової роботи Київського університету, професор Вижва С.А.; завідувач кафедри математичної фізики, професор Самойленко В.Г.; завідувач відділу Інституту математики НАН України, академік НАН України Макаров В.Л.; професор НТУУ «КПІ», професор Вірченко Н.О., професор кафедри обчислювальної математики, професор Грищенко О.Ю.; провідний науковий співробітник Інститут математики НАН України, доктор фізико-математичних наук Плакса С.А.; професор Карагодова О.О. донька Георгія Миколайовича – кандидат фізико-математичних наук Положій Т.Г., які розповіли про життєвий і науковий шлях Георгія Миколайовича, розвиток його наукових ідей та їх сучасне втілення.

У збірнику матеріалів конференції опубліковано 119 тез наукових доповідей і біобібліографічну статтю про життєвий шлях і наукову діяльність Положого Г.М. та список його праць.

Електронна версія матеріалів конференції доступна за адресою http://matfiz.univ.kiev.ua/conf2014/ua/page/links .

В роботі конференції крім киян, взяли участь представники Донецька, Івано-Франківська, Кам’янець-Подільського, Кіровограда, Львова, Ніжина, Одеси, Тернополя, Ужгорода, Харкова, Чернівців.