# t27_31_wsgi_fib_web.py # Обчислення чисел Фібоначчі через WSGI-сервер. import cgi HTML_PAGE = """ Обчислення чисел Фібоначчі

Обчислення заданого числа Фібоначчі


{}

Введіть номер числа Фібоначчі:
""" def fib(n): """Обчислює n-те число Фібоначчі.""" a, b = 1, 1 for i in range(n): a, b = b, a + b return a def application(environ, start_response): """Викликається WSGI-сервером. Отримує оточення environ та функцію, яку треба викликати у відповідь: start_response. Повертає відповідь, яка передається клієнту. """ if environ.get('PATH_INFO', '').lstrip('/') == '': # отримати словник параметрів, переданих з HTTP-запиту form = cgi.FieldStorage(fp=environ['wsgi.input'], environ=environ) result = '' if 'n_val' in form: n = int(form['n_val'].value) result = 'Fib({}) = {}'.format(n, fib(n)) body = HTML_PAGE.format(result) start_response('200 OK', [('Content-Type', 'text/html; charset=utf-8')]) else: # якщо команда невідома, то виникла помилка start_response('404 NOT FOUND', [('Content-Type', 'text/plain')]) body = 'Сторінку не знайдено' return [bytes(body, encoding='utf-8')] if __name__ == '__main__': # створити та запуститити WSGI-сервер from wsgiref.simple_server import make_server print('=== Local WSGI webserver ===') httpd = make_server('localhost', 8051, application) httpd.serve_forever()